coaching_accueil_page_small

Coaching is geen therapie, noch een overdracht van expertise maar de begeleiding van een persoon of team naar de objectieven die zij wensen te bereiken. Deze term en dit beroep, zeer naar de mode, worden soms ten recht en ten onrecht gebruikt en in diskrediet gebracht. Het betreft zeker meer dan een modeverschijnsel. Meer en meer personen en ondernemingen zijn bewust van de impact die coaching kan hebben en doen er beroep op.

Coaching benadert veeleer de manier waarop iets overgebracht kan worden dan het gegeven zelf. Het gaat over leren leren eerder dan over het overbrengen van een externe kennis. Het doel is de prestaties te verbeteren, privé of professioneel, individueel of in team, fysisch, mentaal of emotioneel, door het potentieel naar boven te laten komen om optimaal te presteren.

Coaching is een kunst, een geestesgesteldheid, dat is zeker. Maar een artiest kan slechts een kunstwerk maken nadat hij de basistechnieken onder de knie heeft. Coaching vereist een erkende en continue opleiding.